Ta strona używa plików cookies (ciasteczka) w celach statystycznych oraz by zwiększyć komfort korzystania z serwisu.     [x] zamknij
2015-01-07 | 14:36

Czarną godziną będzie nasza emerytura

Po­la­cy w nie­wiel­kim stop­niu oszczę­dza­ją na eme­ry­tu­rę. Czę­ściej od­kła­da­ją na czar­ną go­dzi­nę, nie zda­jąc sobie jed­nak spra­wy z tego, że czar­ną go­dzi­ną bę­dzie wła­śnie ich eme­ry­tu­ra - pod­kre­śla

Paweł Wil­ko­wiec­ki, czło­nek za­rzą­du Nor­dea PTE.
 
2014-10-29 | 09:27

Strach przed przyszłością

Frustracja i niepewność Zachodu są oczywiste i stanowią jedno z wyjaśnień coraz poważniejszej destabilizacji politycznej. Wyborcy boją się, że ich obecny dobrobyt jest niemożliwy do utrzymania, że przyszłość ich dzieci będzie niewesoła, i że ich politycy nie są w stanie niczego naprawić. - Alistair Darling
 
2014-07-11 | 16:33

O przyszłości robotyki

Cytaty dnia.
 
2014-07-10 | 18:31

Co idzie w górę, musi potem pójść w dół

Cytaty dnia.
 
2014-07-10 | 14:37

Trwała zmiana

Cytaty dnia.
 
2014-07-09 | 16:33

Wymarzona firma

Cytaty dnia.
 
2014-07-09 | 12:36

Inteligentne beta

Cytaty dnia.
 
2014-07-08 | 17:33

Wielka iluzja ubezpieczenia społecznego

Cytaty dnia.
 
2014-06-26 | 17:38

Wysokie opłaty nie są zasłużone

Cytaty dnia.
 
2014-06-24 | 16:31

Roboty wyzwolą w nas kreatywność

Cytaty dnia.
 
2014-06-23 | 18:29

Zasada 50-50-90

Cytaty dnia.
 
2014-06-18 | 14:32

W jakim kraju żyjemy

Cytaty dnia.
 
 
Polityka prywatności