Ta strona używa plików cookies (ciasteczka) w celach statystycznych oraz by zwiększyć komfort korzystania z serwisu.     [x] zamknij
2012-05-14 | 13:38

Jak nie zarabiać pieniędzy

Jak nie zarabiać pieniędzy
Rozpoczęcie procesu inwestowania na rynkach finansowych już samo w sobie stanowi zwykle poważne wyzwanie. Niekiedy jednak inwestorzy dodatkowo i zupełnie niepotrzebnie komplikują sobie życie. Jednak zawsze mogą liczyć na pomocną dłoń wyciągniętą przez doradców inwestycyjnych. Jednak ich wsparcie kosztuje. I często więcej niż powinno.
 
2012-05-14 | 10:40

Akcje i gospodarka, śpiewanie do różnych melodii

Akcje i gospodarka, śpiewanie do różnych melodii
"Oznaką inteligencji najwyższej klasy jest zdolność do uznawania dwóch przeciwstawnych idei jednocześnie". Ten pochodzący z 1936 r. cytat ze Scotta F. Fitzgeralda doskonale opisuje trudności jakie napotykają współcześnie analitycy rynków finansowych.
 
2012-05-14 | 10:33

Polityka pieniężna Banku Rezerwy Federalnej nadal sprzyja inwestowaniu w obligacje o wysokim dochodzie

Polityka pieniężna Banku Rezerwy Federalnej nadal sprzyja inwestowaniu w obligacje o wysokim dochodzie
Ostatnie spotkanie przedstawicieli amerykańskiego Banku Rezerwy Federalnej nie przyniosło żadnych zmian w dotychczasowej polityce. A zatem stopy procentowe nadal pozostaną nienaturalnie niskie, co oznacza dalsze zaburzenie rynku inwestycyjnego. Skorzystają na nim ci, którzy inwestują w obligacje o wysokim dochodzie (ale tylko dzięki towarzyszącemu mu wysokiemu czynnika ryzyka) zwane również „obligacjami śmieciowymi”.
 
2012-05-14 | 10:24

Europie grozi taka sama stagnacja gospodarcza jak w Japonii

Europie grozi taka sama stagnacja gospodarcza jak w Japonii
Między rokiem 1980 i 1990, nominalne PKB w Japonii wzrosło o 85%. A przez kolejne dwadzieścia lat o zaledwie 8%. Wyraźnie odbiło się to na rynku obligacji. Odkąd oprocentowanie japońskich obligacji dziesięcioletnich w 1997 r. po raz pierwszy spadło poniżej 2%, rzadko kiedy udaje mu się wznieść powyżej tego poziomu, a momentami spada nawet poniżej 1%. W ostatnim czasie pojawiły się pewne oznaki świadczące niestety o tym, że strefa euro powtarza scenariusz japoński.
 
2012-05-14 | 10:10

Cena członkowstwa w Unii Europejskiej

Cena członkowstwa w Unii Europejskiej
Liberalizacja Unii została praktycznie wstrzymana, gdy Komisja Europejska zaczęła mnożyć kolejne regulacje. Liderzy krajów Europy Środkowej i Wschodniej muszą sobie teraz zdać sprawę z tego, że członkostwo we Wspólnocie jest coraz bardziej kosztowne – pisze Marian L. Tupy.
 
2012-05-13 | 11:08

Bliższe spojrzenie na przyszłość Azji

Bliższe spojrzenie na przyszłość Azji
Włochy znane są z dokonań na rynku mody, Skandynawia – z projektowania wnętrz i ich wyposażenia, a Chiny? Pytanie o najbardziej charakterystyczny produkt eksportowy drugiej co do wielkości gospodarki na świecie nieustannie zadają sobie inwestorzy i analitycy – pisze Paul J. Davies na łamach „The Financial Times”.
 
2012-05-11 | 09:40

Najwięksi inwestorzy stawiają na trzecią falę monetarnej ekspansji w USA

Najwięksi inwestorzy stawiają na trzecią falę monetarnej ekspansji w USA
W celu ożywienia gospodarki przez ostatnie dwa lata amerykański Bank Rezerwy Federalnej stosował tak zwaną politykę QE (quantitive easing – pol. luzowanie ilościowe), polegającą na drukowaniu dużych ilości pieniędzy i wpompowywaniu ich do obrotu. Ponadto, w ramach Operacji Twist, wykupywał długoterminowe obligacje skarbowe w celu obniżenia ich oprocentowania. Obecnie wielu inwestorów zadaje sobie pytanie, czy jest szansa, że te działania zostaną ponowione, tym razem już po raz trzeci.
 
2012-05-10 | 10:39

Wraz z osłabieniem gospodarczym zmienia się struktura zysków wypracowanych przez zachodnie firmy

Wraz z osłabieniem gospodarczym zmienia się struktura zysków wypracowanych przez zachodnie firmy
Po pierwszym kwartale 2012 r. raporty wielkich korporacji sprzedających usługi i towary w Chinach odsłaniają tendencje, które mogą świadczyć o tym, że chińska gospodarka przechodzi zmiany strukturalne. Wygląda na to, że era rozdmuchanych inwestycji i przeciążonego rynku nieruchomości powoli dobiega końca, za to coraz większe znaczenie zyskują lokalni konsumenci. Jeśli jest tak w istocie, to – zdaniem ekonomistów – Chiny są na dobrej drodze. Być może stopa wzrostu gospodarczego wypadnie z przedziału liczb dwucyfrowych i rozwój nieco się spowolni, jednak będzie on oparty na dużo solidniejszych podstawach.
 
2012-05-10 | 10:16

Zmiana kierunku w politycznym wietrze

Zmiana kierunku w politycznym wietrze
Trudne czasy - a takimi z pewnością są te, w których szerzy się kryzys finansowy i recesja - wymagają nowego typu przywództwa. W Europie pojawili się liderzy zdolni zmierzyć się z zapaścią gospodarczą strefy euro. Herman Van Rompuy, François Hollande czy Mario Monti. To tylko niektórzy z polityków, którzy jako swoje credo powtarzają „gospodarka na pierwszym miejscu”. Choć różnią się pomysłami, łączy ich merytoryczny styl wypowiedzi i determinacja w wyprowadzeniu strefy euro na drogę wzrostu.
 
2012-05-08 | 10:21

Tajemnica sektora usług w USA

Tajemnica sektora usług w USA
Przed kryzysem sektor usług w Stanach Zjednoczonych rozwijał się nieprzerwanie i stabilnie. Realny wzrost wydatków na usługi w skali roku nigdy nie spadał poniżej 4,2% – rekordowo niskiego poziomu z czasów recesji mającej miejsce na początku lat osiemdziesiątych. Jednak po pierwszym kwartale 2012 r. prognozy dotyczące jego rozwoju są wyjątkowo pesymistyczne.
 
2012-05-07 | 16:30

Banki europejskie mogą doprowadzić do nowego globalnego kryzysu finansowego

Banki europejskie mogą doprowadzić do nowego globalnego kryzysu finansowego
Międzynarodowy Fundusz Walutowy alarmuje, że konieczność odpisania przez banki europejskie ponad 2 trylionów USD z ich rachunków bilansowych do końca 2013 może doprowadzić do nowego kryzysu finansowego – pisze Ian Talley.
 
2012-05-07 | 16:22

Rosną ceny soi, a wraz z nimi obawy o koszt żywności

Rosną ceny soi, a wraz z nimi obawy o koszt żywności
Cena soi zbliża się ponownie do swojej rekordowej wysokości z okresu kryzysu w latach 2007–2008, w związku z czym wracają też obawy o gwałtowną podwyżkę cen żywności na całym świecie – piszą Javier Blas i Emiko Terazono dla The Financial Times.
 
2012-05-07 | 16:18

Zachód musi popracować nad swoim zrozumieniem nowego światowego ładu

Zachód musi popracować nad swoim zrozumieniem nowego światowego ładu
Myśląc o zagrożeniach, jakie czyhają na świat Zachodu, większość ludzi w Europie czy USA niczym mantrę wymienia Al Kaidę, Iran czy Koreę Północną. Tymczasem, paradoksalnie największym wrogiem Zachodu wydaje się być on sam. Zapewne wielu światowych kryzysów dałoby się uniknąć, gdyby rządy i społeczeństwa niektórych krajów dostrzegały tysiące niuansów składających się na obecne stosunki międzynarodowe.
 
2012-05-07 | 13:31

Czy osoby zamożne pracują ciężej niż pozostałe?

Czy osoby zamożne pracują ciężej niż pozostałe?
Czy to, jaką pozycję zajmujemy w społeczeństwie zależy od wysiłku, jaki wkładamy w pracę? Osoby o poglądach prawicowych i konserwatywnych stoją na stanowisku, że najlepiej zarabiający pracują ciężej od innych. Z kolei ludzie o przekonaniach lewicowych uważają, że to biedni i klasa średnia pracuje z największym wysiłkiem, jednak to rzeczywistość ekonomiczna działa przeciwko nim.
 
2012-05-07 | 11:41

Indie, Chiny i Japonia inwestują w złoto

Indie, Chiny i Japonia inwestują w złoto
Z przyczyn kulturowych w Azji na złoto patrzy się inaczej niż na Zachodzie. Nie tylko jest ono postrzegane jako bezpieczna lokata kapitału, ale ma także znaczenie prestiżowe. W związku z tym zrozumiałe jest, że w ostatnich latach duże państwa azjatyckie znacząco zwiększyły import tego drogocennego kruszcu.
 
2012-05-07 | 11:20

Edukacja kluczem do zdrowej ekonomii

Edukacja kluczem do zdrowej ekonomii
Nie zawsze pamięta się o tym, że kapitał ludzki wytwarzany przez system szkolnictwa ma duży wpływ na gospodarkę. George P. Schultz i Eric A. Hanushek z amerykańskiego Stanford University postanowili zestawić ze sobą średni przyrost PKB per capita w różnych krajach w latach 1960-2000 oraz wyniki międzynarodowych testów matematycznych organizowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Zestawienie to ujawniło ciekawą korelację.
 
2012-05-07 | 10:45

Ostrożność wskazana z akcjami oferującymi dywidendy

Ostrożność wskazana z akcjami oferującymi dywidendy
Nie jest tajemnicą, że firmy deklarujące wzrost dywidend czy też ich regularne i solidne wypłaty, cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów spragnionych dochodu.
 
2012-05-07 | 09:20

Na pomoc euro: Europejski Bank Centralny, wybory i ekonomia

Na pomoc euro: Europejski Bank Centralny, wybory i ekonomia
Raport Europejskiego Banku Centralnego, wyniki wyborów w Grecji i Francji, plany rozwoju gospodarczego poparte ekonomiczną analizą – to od nich zależeć będzie sytuacja europejskiej waluty w najbliższym czasie – pisze Anusha Shivastava.
 
2012-05-05 | 16:10

Obalanie chińskich mitów

Obalanie chińskich mitów
Skandal Bo Xialara ukazał Chiny jako kraj instytucjonalnej i politycznej niestabilności. Pamięć o aferze szybko minie, ale zaufanie do Państwa Środka jako wiarygodnego partnera politycznego i gospodarczego będzie trudno odbudować – Bret Stephens dla The Wall Street Journal.
 
2012-05-05 | 16:00

Pęka bańka na rynku ropy

Pęka bańka na rynku ropy
Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie twierdził, że cebulka tulipana powinna kosztować 1 mln guldenów. Albo bank inwestycyjny, który prognozować będzie wzrost cen ropy do 200 dol. za baryłkę przed końcem roku. Wyższą wycenę usprawiedliwić może nawet nadciągająca wojna lub prawdopodobieństwo nieudanych zbiorów. Finał jest jednak zawsze przewidywalny: bańka w końcu pęka – pisze Nick Butler.
 
 
Polityka prywatności