Ta strona używa plików cookies (ciasteczka) w celach statystycznych oraz by zwiększyć komfort korzystania z serwisu.     [x] zamknij

Zmiany na rynku obligacji skarbowych

Zadziwiająco zgodnie zmieniają się ceny długoterminowych obligacji skarbowych. Skorelowanie głównych rynków sięga momentami ideału. Z kilkudziesięciu obligacji skarbowych, które sprawdziłem, tylko rosyjskie podążają w odwrotnym kierunku. Ich ceny spadają, a rentowność sięga 10 proc.

Obligacje skarbowe ze stałymi kuponami odsetkowymi o 10-letnich terminach zapadalności tworzą szczególny segment rynku długu. Zainteresowanie inwestorów, duży obrót i funkcje przypisywane tym obligacjom uczyniły zeń ważną i płynną część rynku w większości krajów świata. Rentowności tych obligacji pokazują nie tylko koszty finansowania zadłużenia, ale i poziom ryzyka kraju, który je wyemitował. Nic dziwnego, że rentowności te różnią się między sobą i zmieniają się w czasie.


Dla wielu inwestorów rentowność tych obligacji stanowi ważny punkt odniesienia. To minimalny poziom zwrotu, jakiego żądają na danym rynku. Zmiany rentowności tych instrumentów stanowią zatem cenną informację, niezbędną do podejmowania prawidłowych decyzji biznesowych.


Skąd zatem bierze się ta zadziwiająca zgodność fluktuacji cen i rentowności na rynkach obligacji skarbowych? Przecież nawet w Unii Europejskiej harmonizacja rynków daleka jest od ideału, a ryzyko inwestycji w poszczególnych krajach zmienia się mało współmiernie. Ponadto, wiele unijnych regulacji przybiera postać lokalnych rozwiązań w implementacjach europejskiego prawa. Zatem ich wpływ na rynki nie może mieć w pełni jednolitego charakteru.


Nie ulega żadnej wątpliwości, że ryzyko na rynku finansowym współtworzy wiele czynników – politycznych, gospodarczych i społecznych. Teoretycznie powinny go redukować tworzone normy prawne. Jakkolwiek, nie zawsze tak jest. Część regulacji, jak to się z czasem okazuje, nie spełnia pierwotnie spodziewanych funkcji. Są więc modyfikowane. To zmniejsza stabilność rynków, powoduje zróżnicowanie. Jednak harmonijne zmiany rentowności na rynkach obligacji skarbowych zdają się wskazywać na coś dokładnie odwrotnego.


W mijającym roku korelacje rentowności na kluczowych rynkach obligacji bardzo wzrosły. W krajach Unii Europejskiej korelacje wzrosły do tego stopnia, że nawet greckie obligacje skarbowe zaczęły zmieniać swą rentowność podobnie jak inne strefy euro. Przykładowo, przez wiele miesięcy od lata 2014 r. korelacja rentowności greckich i niemieckich długookresowych obligacji skarbowych kształtowała się na poziomie przekraczającym 0,8 (współczynnik korelacji Pearsona). [1]


Aktualny stopień skorelowania rynków obligacji w Unii Europejskiej i na świecie dobrze ilustruje poniższy wykres (ryc. 1).

 

 

Ryc. 1. Korelacje rentowności 10-letnich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu między wybranymi krajami. Źródło danych: Global Financial Data, Eurostat


Najważniejsze na świecie rynki obligacji oraz wiele rynków o lokalnym znaczeniu wykazują zadziwiającą zgodność. Rentowności 10-letnich papierów skarbowych zmieniają się bardzo podobnie. Dotyczy to nie tylko rynków tradycyjnie powiązanych ze sobą, jak np. anglosaskie, skandynawskie, czy rynek Eurostrefy, ale i takich, które trudno byłoby o takie związki podejrzewać.


Obserwowane dziś skorelowanie efektów inwestycji na długoterminowych rynkach obligacji narastało latami, obejmując coraz więcej krajów. Wiele współczynników korelacji przekroczyło poziom 0,9 zbliżając się do ideału współzmienności (poziom 1,0). Dobrze ilustruje kolejny wykres (ryc. 2), na którym przedstawiono parę charakterystycznych związków między rynkami. W rzeczywistości można wskazać ich dużo więcej.

 

 

Ryc. 2. Zmiany skorelowania wybranych rynków obligacji skarbowych o długich terminach zapadalności. Źródło danych: Global Financial Data, Eurostat


Jednym rynków, które ostatnio dołączyły do tej grupy jest rynek polski. Nasze obligacje o długich terminach zapadalności zmieniają rentowność podobnie jak wiele innych w Europie i świecie. Pokazane relacje między polskimi a czeskimi obligacjami, to tylko jeden z wielu przykładów.


Generalnie na światowych rynkach obligacji skarbowych pachnie ostatnio „urawniłowką". Paradoksalnie jednak nie dotyczy ona Rosji lecz reszty świata. Za tydzień spróbuję to wyjaśnić.


[1] Cytowane i wszystkie dalsze korelacje oszacowano za pomocą współczynników korelacji Pearsona w oparciu o tygodniowe fluktuacje rentowności obligacji skarbowych w szeregach danych obejmujących ostatnie 52 tygodnie. Źródło danych: Global Financial Data, Eurostat (Dane pobrano: 18.10.2014)

 

 

Źródło: dr Mieczysław Grudziński, Biznes.pl

Zdjęcie: Reuters

Polityka prywatności